บริษัท ไทยเจริญแกรนิต จำกัด

บริษัท ไทยเจริญแกรนิต จำกัด ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 โดย นาย หลิน เลี่ยนฮุย รวมเวลากว่า 23 ปีแล้ว ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ เลขที่ 175 หมู่ที่ 10 ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองกำเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ประกอบกิจการโรงงานผลิต และจำหน่ายหินอ่อน หินแกรนิต เหมืองหิน