บริษัท สระบุรีแกรนิต จำกัด

บริษัท สระบุรีแกรนิต จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2539 เป็นเจ้าของเหมืองหินแกรนิต, โรงงานผลิตหินแกรนิตทั้งแกรนิตไทย แกรนิตต่างประเทศ และนำเข้าหินแกรนิต กระเบื้องแกรนิตโต้ จำหน่ายราคาปลีกและราคาส่ง รวมทั้งออกแบบตกแต่งติดตั้งหินแกรนิตไทยและแกรนิตต่างประเทศ

สาขา 1 (สระบุรี)
บริษัท สระบุรีแกรนิต จำกัด 68/7 หมู่ 2 ถ.มิตรภาพ ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
โทร 036-731222-4 แฟ็ก 036-731203
มือถือ 081-4539014 , 081-6665652

สาขา 2 (นนทบุรี)
บริษัท สระบุรีแกรนิต จำกัด 29/3 หมู่ 6 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
โทร 02-9263288-9 แฟ็ก 02-9030330
มือถือ 081-6651852 , 085-8211722
(เปิดจำหน่าย จันทร์ – เสาร์ 8:00-17:00 หยุดวันอาทิตย์)